Akustická měření a další služby v životním prostředí – BERYL, spol. s r.o.

Nabízíme:

 • akreditovaná měření hluku – komunální i pracovní prostředí
 • akreditovaná měření stavební akustiky (doba dozvuku, stavební neprůzvučnost) – učebny, sály, byty aj.
 • akreditovaná měření prašnosti a chemických látek – pracovní prostředí
 • akreditovaná měření vibrací
 • kategorizace prací
 • nápravná protihluková opatření, včetně realizace
 • hlukové studie – expertizy
 • hlukové posudky
 • hodnocení zdravotních rizik
 • rozptylové studie
 • světelné projekty
 • expertizní činnost v oblasti hodnocení životního prostředí

Akreditovaná zkušební laboratoř

Využijte služeb naší akreditované zkušební laboratoře:

 • akreditovaná měření hluku (pracovní i komunální prostředí)
 • akreditovaná měření stavební akustiky (doba dozvuku, stavební neprůzvučnost)
 • akreditovaná měření vibrací
 • akreditovaná měření prašnosti a chemických látek

Expertizní činnost

Využijte též expertizní činnostnaší společnosti:

 • hlukové studie – pro sídelní celky, dopravní zdroje, plošné zdroje průmyslového i výrobního charakteru aj.
 • akustické posudky – realizace novostaveb rodinných domů, stacionární zdroje pro soukromé i podnikatelské účely aj.
 • hlukové mapy měst a liniových zdrojů
 • hodnocení zdravotních rizik
 • světelné projekty, měření osvětlení
 • návrhy protihlukových opatření
 • kategorizace prací