HLUKOVÉ STUDIE, MĚŘENÍ HLUKU, STAVEBNÍ AKUSTIKY, VIBRACÍ, PRAŠNOSTI A CHEMICKÝCH LÁTEK

Akreditovaná měření hluku (komunální i pracovní prostředí), doby dozvuku, stavební akustiky, vibrací, prašnosti a chemických látek. Hlukové expertízy, akustické posudky, Hodnocení zdravotních rizik.

Naše služby