Akustická měření a další služby v životním prostředí - BERYL, spol. s r.o.

 

Nabízíme:

 
 • akreditovaná měření hluku - komunální i pracovní prostředí
 • akreditovaná měření stavební akustiky (doba dozvuku, stavební neprůzvučnost) - učebny, sály, byty aj.
 • akreditovaná měření prašnosti a chemických látek - pracovní prostředí
 • akreditovaná měření vibrací
 • kategorizace prací
 • nápravná protihluková opatření, včetně realizace
 • hlukové studie - expertizy
 • hlukové posudky
 • hodnocení zdravotních rizik
 • rozptylové studie
 • světelné projekty
 • expertizní činnost v oblasti hodnocení životního prostředí
 

 
 
 
 

Akreditovaná zkušební laboratoř

 
Využijte služeb naší akreditované zkušební laboratoře:

 • akreditovaná měření hluku (pracovní i komunální prostředí)
 • akreditovaná měření stavební akustiky (doba dozvuku, stavební neprůzvučnost)
 • akreditovaná měření vibrací
 • akreditovaná měření prašnosti a chemických látek
 
 
 
 

 
 

Expertizní činnost

 
Využijte též expertizní činnost naší společnosti:

 • hlukové studie - pro sídelní celky, dopravní zdroje, plošné zdroje průmyslového i výrobního charakteru aj.
 • akustické posudky - realizace novostaveb rodinných domů, stacionární zdroje pro soukromé i podnikatelské účely aj.
 • hlukové mapy měst a liniových zdrojů
 • hodnocení zdravotních rizik
 • světelné projekty, měření osvětlení
 • návrhy protihlukových opatření
 • kategorizace prací