HLUKOVÉ STUDIE, MĚŘENÍ HLUKU, STAVEBNÍ AKUSTIKY, VIBRACÍ, PRAŠNOSTI A CHEMICKÝCH LÁTEK

 
Akreditovaná měření hluku (komunální i pracovní prostředí), doby dozvuku, stavební akustiky, vibrací, prašnosti a chemických látek. Hlukové expertízy, akustické posudky, Hodnocení zdravotních rizik.
 
 
 
 
 

Akreditovaná měření

 
Hluk, doba dozvuku, stavební, akustika, vibrace, prašnost, chemické látky.
 
 
 
 

Zkušební laboratoř

 
Využijte služeb naší akreditované zkušební laboratoře pro měření fyzikálních a chemických faktorů v komunálním i pracovním prostředí.
 
 
 
 

Expertizní činnost

 
Nabízíme hlukové studie, hlukové mapy měst, akustické posudky, hodnocení zdravotních rizik, kategorizace prací, protihluková opatření.
 
 
 
 
 
 

BERYL, spol. s r.o. - Akustika a životní prostředí

 
Naše společnost BERYL, spol. s r.o. byla založena v roce 1997. Hlavní náplní byly hlukové expertizy a modelování akustických situací prostředí pomocí výpočtových programů. Dále jsem se zaměřili na měření hluku a návrhy protihlukových opatření. Časem se společnost BERYL, spol. s r.o. rozšířila o činnost v oblasti měření vibrací, prašnosti a chemických látek, stavební akustiky, zpracování rozptylových studií, hodnocení zdravotních rizik a světelných projektů.

Nyní zajišťujeme komplexní služby v oboru životního prostředí, v rámci řešení problematiky pracovního prostředí nabízíme též služby v oboru kategorizace prací a IPPC. Více informací o našich službách najdete zde.

Naším hlavním cílem je spokojený zákazník. Společně se snažíme nabízet komplexní a flexibilní služby. Jsme schopni se přizpůsobit všem vašim požadavkům. V rámci udržení nejnovějších trendů používáme moderní měřicí techniku i výpočtové programy a také procházíme pravidelnými kontrolami certifikačních orgánů (ČIA) viz certifikát.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
 
 
 

Naše služby

 
Akreditovaná měření Liberec - BERYL, spol. s r.o.
 

Akreditovaná měření

 
Akustika, vibrace, chemické látky, prašnost.
 
 
 
Zkušební laboratoř Liberec - BERYL, spol. s r.o.
 

Zkušební laboratoř

 
Akreditované zkoušky pro komunální i pracovní prostředí.
 
 
 
Expertizní činnost Liberec - BERYL, spol. s r.o.
 

Expertizní činnost

 
Hlukové studie, akustické posudky, hodnocení zdravotních rizik, kategorizace prací, osvětlení.