+420 777 652 599
 
 
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Služby v životním prostředí -
BERYL, spol. s r.o.

 
 
spodni_stin
 
 

Služby

 
akreditovaná měření hluku
 

Speciální služby

 
Využijte služeb naší akreditované zkušební laboratoře:

 • akreditovaná měření hluku (pracovní i komunální prostředí)
 • akreditovaná měření vibrací
 • akreditovaná měření prašnosti a chemických látek

Využijte též expertizní činnost naší společnosti:

 • hlukové studie
 • hlukové mapy měst a liniových zdrojů
 • rozptylové studie
 • hodnocení zdravotních rizik
 • světelné projekty
 • dokumentace EIA, SEA
 
 
 
 • akreditovaná měření hluku - komunální i pracovní prostředí
 • akreditovaná měření prašnosti a chemických látek - pracovní prostředí
 • akreditovaná měření vibrací
 • hodnocení zdravotních rizik
 • nápravná protihluková opatření, včetně realizace
 • hlukové studie - expertizy
 • hlukové posudky
 • rozptylové studie
 • světelné projekty
 • expertizní činnost v oblasti hodnocení životního prostředí
 • posuzování vlivů na životní prostředí – EIA, SEA
 • kategorizace prací
 
hlukové studie